Doneren

Wilt u graag een bijdrage leveren? U kunt doneren via:

NL94 SNSB 0706 1782 54

T.n.v. Stichting samen delen

of doneer via onze QR code

 

 

Alvast reuze bedankt voor uw bijdrage!

Samendelen.org